تخت اضافی ( بالای 12 سال )

اتاق های شاهین ، مینا ،هد هد و طاووس قابلیت اضافه کردن تخت ندارند.

Copyright @2023 - Keryas Boutique Hotel